Kvalitetssikring

MVP gjennomfører en meget streng kvalitetskontroll i alle ledd av bedriftens arbeidsområder. Det er kontinuerlig forbedringer av prosedyrer og produksjon, og gjennom løpende dokumenterte inspeksjoner, sikrer vi høy kvalitet i alle produserte varer.

Gjennom vår internkontroll sikrer vi sporbarhet til alle produkter. Montasje og pakking blir gjennomført hensiktmessig for medarbeider og produkt.

MVP jobber med oppgradering av kvalitetssystem til å møte krav i Iso 9001:2015, og har egne kvalitetsinstrumenter som profilprosjektor og målemikroskop for å sikre kvaliteten.