Teknologi

MVP jobber hele tiden med å finne frem til de løsninger som gir våre kunder de beste produktene, med fokus på både rett pris og rett kvalitet. Ettersom vi har eget formbyggingsverksted er vi alltid oppdatert på programvare og maskiner, og jobber kontinuerlig med å finne mer optimale arbeidsprosesser. Vår store og moderne maskinpark sørger for at selve støpeprosessen skjer raskt, kostnadseffektivt og med optimal presisjon. Robotiserte maskiner sørger for at produksjonen foregår 24/7 med begrenset bemanning.  

Kort oppsummering av de tre viktigste delene av MVPs virksomhet:

1) Utvikling og formbygging  

2) Produksjon 

3) Ferdiggjøring og kvalitetssikring

verktøy freses

komponent

1) Utvikling og formbygging

 • Verktøyavdeling
 • Moldflowanalyse 
 • CAD – SolidWorks 
 • CAM – EdgeCam 
 • CNC Høyhastighetsfres 150k RPM med verktøyveksler 
 • Senkgnist 
 • Trådgnist    

2) Produksjon

 • Sprøytestøp  
 • Automatisering 
 • 2 komponent 
 • Støp med innsats 
 • Overstøp

3) Ferdiggjøring og kvalitetssikring

 • Montasje 
 • Ultralydsveis 
 • Innsmelting 
 • Trykk 
 • Tampo print 
 • Preging 
 • Profilprosjektor 
 • Målemikroskop

MVP AS • Bjørnstadveien 68 • 3077 Sande i Vestfold • Tlf: +47 33 78 59 80SEND OSS EN E-POST