MV2400R.jpg Haas-VM3.jpg FORM_30.jpg

Støpeform

For å lage støpeformen fysisk brukes en rekke maskiner:

 • CNC Høyhastighetsfres 150k RPM med verktøyveksler for å kunne kjøres ubemannet
 • Senkgnist
 • Trådgnist
 • Slipemaskiner

I tillegg sørger MVP for å:

 1. Miljømerke produkter for resirkulering
 2. Benytte resirkulert plast i mange produkter
 3. Minimerer eget plastavfall
 4. Kun benytte materialer som tilfredstiller ROHS1) og REACH2) og som er uten Ftalater3)
 5. Kildesortere alt avfall
 6. Samle opp spesialavfall og levere på avfallsdeponi
 • Direktiv om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. RoHS står for; Restrictions of Hazardous Substances.
 • Direktiv om kjemikalier og sikker bruk av dette. REACH står for; Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals.
 • Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast (hovedsakelig PVC).

MVP AS • Bjørnstadveien 68 • 3077 Sande i Vestfold • Tlf: +47 33 78 59 80SEND OSS EN E-POST