MVP og miljø

Miljøaspektet ved plastproduksjon er og blir stadig viktigere. MVP har bred kompetanse på hvordan du sikrer at ditt produkt er mest mulig miljøvennlig.

Vi deler det miljømessige valget av plastmateriell inn i følgende tre grupper:

 • Bionedbrytbar
 • Resirkulerbar
 • Gjenvinnbar

Bionedbrytbare plaster brukes gjerne i pakking av matvarer, for bruk i landbruket og i medisinske mikroutstyr som skal brytes ned i kroppen. Resirkulerbare plaster brukes gjerne i brusflasker, plastposer og leker. Gjenvinnbare plaster brukes gjerne i Tupperware, syltetøy- og påleggsglass, turkopp og tannbørster.

miljo bilde 1.jpg

miljo bilde 2.jpg

I tillegg sørger MVP for å:

 1. Miljømerke produkter for resirkulering
 2. Benytte resirkulert plast i mange produkter
 3. Minimerer eget plastavfall
 4. Kun benytte materialer som tilfredstiller ROHS1) og REACH2) og som er uten Ftalater3)
 5. Kildesortere alt avfall
 6. Samle opp spesialavfall og levere på avfallsdeponi
 • Direktiv om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. RoHS står for; Restrictions of Hazardous Substances.
 • Direktiv om kjemikalier og sikker bruk av dette. REACH står for; Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals.
 • Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast (hovedsakelig PVC).

MVP AS • Bjørnstadveien 68 • 3077 Sande i Vestfold • Tlf: +47 33 78 59 80SEND OSS EN E-POST